Щастливи сме да обявим победителите в нашата лятна игра.

След теглене на случаен принцип в присъствието на нотариус, даващо равен шанс на всички участници, изтеглените победители в играта са:

1. Ирина Господинова, гр. Габрово

18. Даниела Пенчева, гр. София

35. Пламена Мавродиева, гр. Сливен

2. Мерил Али, гр. София

19. Елена Вакарелийска, гр. София

36. Виктория Чанлиева, гр. Габрово

3. Маргарита Думанова, гр. Габрово

20. Николета Стоянова, гр. Пловдив

37. Диана Радева, гр. София

4. Айче Бедри, гр. Русе

21. Стеляна Казакова, гр. Пловдив

38. Ани Колева, гр. София

5. Петя Якова, гр. Пловдив

22. Роберта Колева, гр. София

39. Юлия Каменова, гр. София

6. Глория – Кристи Георгиева, гр. София

23. Милена Пеева – Георгиева, гр. Бургас

40. Добромир Динев, гр. Сливен

7. Моника Манолова, гр. Бургас

24. Биляна Золкова, гр. София

41. Искра Аймалиева, гр. Благоевград

8. Петрана Велкова, гр. Пловдив

25. Симона Аврамова – Николова, гр. София

42. Габриела Ралчева, гр. София

9. Александър Филипов, гр. София

26. Марина Малинова, гр. Пловдив

43. Роза Попова, гр. София

10. Диана Митева, гр. Варна

27. Александра Лехчанска, гр. Варна

44. Цветелина Теофилова, гр. Пловдив

11. Моника Павлова, гр. София

28. Жанета Пейна, гр. София

45. Ива Пенева, гр. Варна

12. Снежана Инджова, гр. Бургас

29. Камелия Стойкова, гр. София

46. Елица Чаушева, гр. София

13. Росица Демирова, гр. Плевен

30. Ния Бонева, гр. София

47. Ралица Сергиева, гр. София

14. Гергана Кузманова, гр. София

31. Божидар Каменов, гр. София

48. Веселин Христакев, гр. София

15. Десислава Анастасова, гр. София

32. Надежда Кандева, гр. Бургас

49. Любомир Иванов, гр. Габрово

16. Светлозар Христов, гр. Плевен

33. Йорданка Станева, гр. Варна

50. Пламен Черешев, гр. София

17. Диана Кръстева, гр. София

34. Милослав Дамянов, гр. София

 


Честито!

*Очаквайте представител на H&M България да се свърже с Вас на посочения при регистрация телефон за контакт и имейл.